Co się nam udało – radni podsumowują kadencję

Ponad 70% Polaków bardzo dobrze ocenia pracę władz samorządowych – podaje Serwis Samorządowy PAP, cytując wyniki sondażu przeprowadzonego przez CBOS. A jak sami radni gminy Wola Krzysztoporska kończącej się właśnie kadencji oceniają ostatnie cztery lata swojej pracy. Przeprowadziliśmy krótką ankietę, pytając, co uważają za sukces, co okazało się porażką i co pozostało jeszcze do zrobienia w okręgu, który reprezentowali. Oto jej wyniki.

Rada Gminy Wola Krzysztoporska – kadencja 2014 – 2018

 

Maria Głowacka

Maria Głowacka PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY – (okręg wyborczy: Mąkolice, Koziorogi, Piekary, Stradzew).

Przewodnicząca Rady Gminy. Ma 67 lat. Mieszka w Piekarach. W radzie po raz pierwszy w kadencji 1986 – 1990. Potem bez przerwy od 2002, a od 2010 jest przewodniczącą. Bezpartyjna. Ma średnie wykształcenie – jest rolnikiem, obecnie na emeryturze. Mężatka, ma 2 dzieci. Jej hobby to muzyka i śpiew.

Sukcesy:

Piekary – łącznik drogi gminnej Piekary – Stradzew, warstwa bitumiczna, przystanek, boisko, modernizacja oświetlenia, rozbudowa i remont Domu Ludowego, OSP – częściowe ogrodzenie i utwardzenie placu przy straży;
Stradzew – nakładka bitumiczna drogi powiatowej w 70% z budżetu gminy, modernizacja oświetlenia, przystanek, remont Domu Ludowego, zakup działki z przeznaczeniem na boisko, plac zabaw, parking i garaż;
Mąkolice – warstwa bitumiczna drogi Mąkolice („Czartek”), Mąkolice („Kolonia”), dalej kruszywo do łącznika Piekary – Stradzew i Mąkolice – Piekarki, przystanki, modernizacja oświetlenia, plac zabaw, boisko, remont Domu Ludowego;
Kozierogi – droga Kozierogi – Mąkolice, żwirowanie, równanie drogi w kierunku Kolonii Bogdanów, modernizacja oświetlenia, boisk, remont Domu Ludowego, przystanek.

Porażki:

Krytyczny stan drogi powiatowej Woźniki – Bogdanów, co stało się przyczyną utraty przewozu tzw. „busa” do Piotrkowa i odwrotnie. Jest to wielkie rozczarowanie i bolączka wszystkich mieszkańców poruszających się w kierunku ośrodka zdrowia, a szczególnie osób schorowanych i starszych, niemających innego środka lokomocji.

Pozostało do zrobienia:
Głównym priorytetem są drogi, oświetlenie uliczne, kanalizacja, place zabaw, parkingi i ogrodzenia wokół Domów Ludowych i wiele innych potrzeb.
Dobry gospodarz gminy i dobra rada w podejmowaniu konkretnych decyzji mogą spełnić wszystkie potrzeby i oczekiwania mieszkańców całej Naszej Gminy.

Grzegorz Konecki ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – (okręg wyborczy: Majków Duży, Praca, Rokszyce I)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Ma 56 lat, mieszka w Majkowie Dużym. W radzie zasiada od 2006 roku. Bezpartyjny. Jest technikiem rolnikiem i technikiem pożarnictwa, obecnie na emeryturze. Żonaty, ma 2 córki. Interesuje się sportem i turystyką.

Sukcesy:

– Wybudowany Dom Ludowy w Rokszycach,
– Wyremontowany Dom Ludowy w Majkowie Dużym,
– Plac zabaw (siłownia) w Majkowie Dużym,
– Budowa drogi Dąbrówka – Majków, Majków Duży – Majków Folwark,
– Organizacja Dożynek Gminnych i 100-lecia OSP w Majkowie Dużym w 2018 r.

Porażki: Osobiste – częściowa utrata zdrowia.

Pozostało do zrobienia:

– Kanalizacja: Majków Duży, Rokszyce, Praca,
– Chodnik: Majków Duży, Rokszyce, Praca,
– Drogi (dokończenie prac).

Monika Czarczyńska

 Monika Czarczyńska (członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu – okręg wyborczy: Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików, Radziątków).

Ma 39 lat. Mieszka w Radziątkowie. To była jej pierwsza kadencja w Radzie Gminy. Bezpartyjna. Posiada wyższe wykształcenie – ukończyła ekonomię na UŁ oraz studia podyplomowe na UŁ z zakresu prawa pracy i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej. Z zawodu jest księgową. Mężatka, ma córkę. Lubi jazdę na nartach, pływanie i filmy podróżnicze.

 Sukcesy / Porażki / Pozostało do zrobienia

Moje zrealizowane inicjatywy i projekty ocenią mieszkańcy gminy. Nie można dokonywać gradacji przedsięwzięć, ponieważ każda część gminy jest dla mnie ważna, choć szczególnie są mi bliskie miejscowości Radziątków, Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików. Cieszy mnie fakt, że to mieszkańcy byli aktywni i wspierali mnie w działaniach na rzecz rozwoju gminy. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale dziękuję za wsparcie, ponieważ bez mieszkańców tych inicjatyw nie dałoby się zrealizować.

 

Feliks Gałkowski

Feliks Gałkowski (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego) – okręg wyborczy: Jeżów, Siomki, Wygoda.

Ma 65 lat. Mieszka w Jeżowie. To była jego pierwsza kadencja w Radzie Gminy. Ukończył technikum rolnicze. Bezpartyjny. Żonaty. Emeryt. Jego hobby to wędkarstwo.

Sukcesy:

Cieszę się z drogi Jeżów – Magdalenka, którą gmina Wola Krzysztoporska pomogła wyremontować powiatowi. Jest piękny chodnik, mieszkańcy czują się znacznie bezpieczniej. W Wygodzie wyremontowano Dom Ludowy – zrobiono m.in. podjazd dla niepełnosprawnych.
Bardzo ważna sprawa to budowa kanalizacji i oświetlenia w Wygodzie.
Także Siomki doczekały się nowego odcinka asfaltowej drogi gminnej.
Wkrótce w Siomkach i Jeżowie powstaną siłownie i place zabaw. Naprawdę jest się z czego cieszyć.

Porażki: Nie udało się doprowadzić do remontu drogi powiatowej Siomki – Jeżów, na który mieszkańcy bardzo liczyli.

Pozostało do zrobienia: Remont strażnicy w Jeżowie.

Michał Gaworczyk

Michał Gaworczyk (Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego) – okręg wyborczy: Bujny.

Ma 39 lat. Mieszka w Bujnach. W Radzie Gminy zasiada od 2006 roku. Nie należy do żadnej partii. Posiada wyższe wykształcenie – ukończył administrację. Żonaty, ma dwoje dzieci. Pracuje w KRUS. Interesuje się sportem i historią.

Sukcesy: Sukcesem są wykonane inwestycje, które służą i poprawiają komfort życia mieszkańcom.

Do największych inwestycji w Bujnach należą:
– położenie nakładek asfaltowych na kilku drogach;
– rewitalizacja centrum miejscowości, tj. budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, chodnika oraz odnowienie istniejących parkingów;
– przebudowa drogi powiatowej i chodnika wykonana przez powiat przy udziale środków gminnych (w 50%);
– odnowienie budynku Domu Ludowego.

Porażka: To zadania, których nie udało się wykonać.

Pozostało do zrobienia: Jest jeszcze wiele celów i zadań do zrealizowania.

Beata Gawryszczak

Beata Gawryszczak (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) – okręg wyborczy: Gomulin, Gomulin Kolonia, Żachta.

Ma 49 lat. Mieszka w Gomulinie Kolonii. W Radzie Gminy po raz pierwszy. Bezpartyjna. Posiada średnie wykształcenie – jest pracownikiem administracyjnym. Mężatka, ma dorosłego syna. Interesuje się historią oraz siatkówką.

Sukcesy:

– Pełna integracja środowiska wiejskiego (organizacja imprez gminnych np. „Stoły Wigilijne”; festyny integracyjne);
– Reaktywacja prężnej działalności KGW (doposażenie sali w Gomulinie w sprzęt kuchenny);
– Modernizacja strażnicy OSP;
– Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Gomulinie;
– Plac zabaw SP w Gomulinie i siłownia zewnętrzna, która właśnie powstaje.

Porażki:

– Ogrodzenie placu przy OSP i wykonanie jego nowej nawierzchni;
– Oświetlenie przy ul. Południowej w Gomulinie i w miejscowości Żachta.

Pozostało do zrobienia:

– Parking przy cmentarzu;
– Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z jego ogrodzeniem przy ul. Trybunalskiej;
– Poprawa infrastruktury boiska i bieżni w Gomulinie;
– Nakładki asfaltowe na drogi z tłucznia.

Małgorzata Gniewaszewska

Małgorzata Gniewaszewska (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu – okręg wyborczy: Budków, Mzurki, Piekarki, Woźniki, Woźniki- Kolonia.

Ma 55 lat, mieszka w Woźnikach. To jej debiut w Radzie Gminy. Ma średnie wykształcenie – jest technikiem rolnikiem. Bezpartyjna. Mężatka, ma trzech synów. Interesuje się muzyką, lubi przyrodę.

Sukcesy:

To sukcesy wszystkich mieszkańców, a także tych, którzy zabiegali o te sprawy wcześniej.
– Termomodernizacja Domu Ludowego w Woźnikach,
– OSP w Woźnikach otrzymała samochód pożarniczy marki Mercedes,
– Organizacja ufundowania przez mieszkańców tablicy upamiętniającej 110-lecie OSP Woźniki,
– Dobudowanie i modernizacja oświetlenia ulicznego,
– Przystanki dla dzieci dojeżdżających do szkoły,
– Dobra współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i OSP.

Porażki:

-Brak przebudowy drogi powiatowej Woźniki – Bogdanów,
– Brak budowy chodnika w Woźnikach,
– Brak budowy boisk wiejskich w Piekarkach i Woźnikach – Kolonii,
– Słaba poprawa dróg gminnych,
– Brak wymiany wodociągu azbestowego w Woźnikach.

Pozostało do zrobienia:

– Rusza walka o budowę – przebudowę drogi Woźniki – Bogdanów ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim,
– Poprawa przejezdności dróg gminnych,
– Boiska wiejskie w Piekarkach i w Woźnikach – Kolonii,
– Odprowadzenie wody deszczowej – budowa rowów,
– Wymiana wodociągu w Woźnikach i budowa chodnika,
– Integracja społeczności.

Jerzy Krzesiński

Jerzy Krzesiński (Członek Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Parzniewice Duże, Parzniewice Małe, Parzniewiczki, Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Poraj.

Ma 64 lata, mieszka w Parzniewicach Małych. W Radzie Gminy zasiada 7. kadencję. Od końca lat 80. jest sołtysem Parzniewic. Z wykształcenia jest technikiem rolnikiem, prowadził własne gospodarstwo. Bezpartyjny. Żonaty, ma czworo dzieci. Jest organistą w kościele, należy do OSP.

Sukcesy:

– Nowoczesne przedszkole w Parzniewicach;
– Nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej;
– rewitalizacja zabytkowego parku w Parzniewicach;
– remont ośrodka zdrowia (teraz dodatkowo remont na zewnątrz);
– tabliczki drogowe z numerami posesji.

Najważniejsze jest to, że wszystko, co zostało zrobione, jest wspólnym sukcesem mieszkańców. To oni podpowiadali, interweniowali, domagali się działań i pomagali w każdej sytuacji.

Porażki:

– drogi Parzniewice – Łużyk i Parzniewice – trasa szybkiego ruchu czekają na remont.
 Pozostało do zrobienia:
 – Parking koło Szkoły Podstawowej i za salą OSP w Parzniewicach;
– Ogrodzenie OSP;
– Rozbudowa oświetlenia ulicznego;
– remont drogi Pawłów Górny – „Siódemka”.

Julia Karlińska

Julia Karlińska (Członek Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Krężna, Krężna Kol., Oprzężów, Oprzężów Kolonia.

Ma 62 lata. Mieszka w Oprzężowie. To jej 1. kadencja – do Rady weszła w kwietniu 2015. Bezpartyjna. Z wykształcenia jest bibliotekarzem. Mężatka, ma jedną córkę. Dużo czyta i pisze – z mężem wydała m.in. monografię Oprzężowa.

Sukcesy:

– Remont drogi powiatowej Dąbrówka – Oprzężów,
– Zwieńczenie prac przy budowach placów zabaw i siłowni napowietrznych w miejscowościach: Krężna, Oprzężów i wkrótce w Kolonia Krężna.

Pozostało do zrobienia:

– Kompleksowy remont Domu Ludowego w Oprzężowie,
– Gruntowne naprawy drogi powiatowej Kolonia Krężna – Oprzężów i Oprzężów – Piekarki; mieszkańcy mają utrudnione połączenie autobusowe z Wolą Krzysztoporską i Piotrkowem Trybunalskim (prywatny przedsiębiorca uzależnił swoją usługę od poprawy jakości tych dróg ),
– Budowa i przebudowa chodników przy drogach.

 

Edyta Michalak

Edyta Michalak (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego) – okręg wyborczy: Glina, Krzyżanów, Piaski.

Ma 33 lata. Mieszka w Glinie. W Radzie Gminy jest pierwszą kadencję. Jednocześnie pełni też funkcje sołtysa Gliny i przewodniczącej lokalnego KGW. Ma wyższe wykształcenie. Jest nauczycielem, a także wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Lubi działać społecznie.

Sukcesy:

Udało się sporo rzeczy. Już na początku kadencji zrobiliśmy drogę Krzyżanów – Pieńki, która czekała na wykonanie wiele lat. W 2015 r. przy Szkole Podstawowej w Krzyżanowie powstał piękny plac zabaw, wybudowano też kanalizację w części Gliny. Jeśli chodzi o strażnicę OSP w Krzyżanowie, to właśnie montowana jest tam klimatyzacja, a tuż za salą powstanie wkrótce wielofunkcyjne boisko sportowe z placem zabaw i parkingiem.
W Piaskach udało się pokryć jeden odcinek drogi asfaltem, a drugi – destruktem. Uporządkować i zamontować udało się także znaki z numerami posesji (co ważne dla tej rozległej miejscowości).
Okoliczni mieszkańcy cieszyć się mogą także z kompleksu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko) przy Domu Ludowym w Glinie. To prawdziwe miejsce spotkań i integracji – także podczas zorganizowanych w 2016 r. Dożynek Gminnych. Dom Ludowy został ogrodzony, a teren przed nim utwardzony. Wymieniono też część wodociągów w Glinie.

Udało się także wykonać Program Funkcjonalno-Użytkowy na drogę Glina – Piotrków Trybunalski (to wstęp do gruntownej przebudowy tej drogi).

W trakcie są prace przygotowawcze do remontu drogi Glina – Longinówka, którą udało się przejąć od kolei.

Porażki:

Czekaliśmy na przebudowę drogi powiatowej Glina – Krzyżanów – Siomki, ale nie doszło do niej w tej kadencji. Liczymy na to, że władze powiatowe zrozumieją potrzeby mieszkańców i przychylą się do naszych wniosków.

Pozostało do zrobienia:

– Wykonanie drogi Glina – Piotrków Trybunalski;
– Parking przed Szkołą Podstawową w Krzyżanowie;
– Zakup działki dla sołectwa Piaski (na punkt integracji);
– Poszerzenie drogi w Piaskach.

Marcin Olejnik

Marcin Olejnik (Członek Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska.

Ma 39 lat. Mieszka w Woli Krzysztoporskiej. To jego pierwsza kadencja w Radzie Gminy. Bezpartyjny. Ma wyższe wykształcenie, jest żołnierzem w jednostce w Łasku. Żonaty, ma dwoje dzieci. Jego hobby to sport i muzyka. Jest też strażakiem OSP.

Sukcesy:

– Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej (próg zwalniający, lustro),
– Praca przy pozyskaniu auta ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Krzysztoporskiej,
– Dokończenie prac renowacyjnych na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej,
– Termomodernizacja oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia,
– Przywrócenie posterunku policji w Woli Krzysztoporskiej i budowa nowego,
– Plac zabaw oraz siłownia napowietrzna przy ulicy Południowej.

Porażki:

– Poprawa funkcjonalności Orlika.

Pozostało do zrobienia:

– Chodnik na ulicy Kościuszki w kierunku Szkoły Podstawowej,
– Remont świetlicy OSP w Woli Krzysztoporskiej,
– Plac zabaw przy sklepie „Dino”,
– Prace nad rozszerzeniem działalności GOK-u,
– Renowacja parku przy ulicy Piotrkowskiej.

Ryszard Olejnik

Ryszard Olejnik (Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Bogdanów, Bogdanów Kolonia, Borowa, Kacprów, Miłaków, Moników.

Ma 57 lat. Mieszka w Bogdanowie. To jego czwarta kadencja w Radzie Gminy. Bezpartyjny. Ma wykształcenie zawodowe górnicze. Prowadzi własne gospodarstwo rolne. Żonaty, ma dorosłego syna.

Sukcesy:

– Otwarcie przychodni zdrowia w Bogdanowie;
– Otwarcie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bogdanowie;
– Droga między Kolonią Bogdanów a Kacprowem;
– Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Borowej;
– Kanalizacja w Kacprowie;
– Modernizacja Domu Ludowego w Kacprowie;
– Most w Miłakowie;
– Wkrótce – odwodnienie centrum Bogdanowa.
Poza tym każda miejscowość ma swoje potrzeby zgłaszane przez sołtysów, którzy występują z odpowiednimi wnioskami do władz gminy.

Porażki:

– Brak komunikacji autobusowej między miejscowościami naszej gminy a Piotrkowem czy Bełchatowem.

Pozostało do zrobienia:

– Droga w Kolonii Bogdanów;
– Uzupełnienie oświetlenia w Bogdanowie, Miłakowie, Borowej;
– Poprawa estetyki miejscowości.

Dariusz Pytka

Dariusz Pytka (Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Gąski, Kargał Las, Rokszyce Drugie, Wola Rokszycka.

Ma 56 lat. Mieszka w Gąskach. To już jego czwarta kadencja w Radzie Gminy. Bezpartyjny. Z wykształcenia jest technikiem rolnikiem. Jest dyrektorem Związku Spółek Wodnych w Gomulinie. Żonaty. Ma czworo dzieci. Jego hobby to gospodarstwo rolne.

Sukcesy:

– Budowa Domu Ludowego w Gąskach,
– Budowa kanalizacji w Gąskach,
– Nowa nakładka na drogach,
– Plac zabaw w Woli Rokszyckiej
– Współdziałanie przy wszystkich inwestycjach na terenie naszej gminy;
– Współorganizacja festynów wiejskich.

Porażki:

– Za mało prac w miejscowości Rokszyce Drugie;
– Brak remontu parteru w Domu Ludowym w Woli Rokszyckiej.

Pozostało do zrobienia:

– Utwardzenie placu wokół świetlicy w Woli Rokszyckiej,
– Plac zabaw i siłownia w miejscowościach: Gąski, Rokszyce Drugie,
– Świetlica wiejska w Rokszycach Drugich,
– Sieć gazowa w miejscowości Gąski.

Barbara Torchalska

Barbara Torchalska (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego) – okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska.

Ma 61 lat. Mieszka w Woli Krzysztoporskiej. W Radzie Gminy działa drugą kadencję. Ma wykształcenie średnie techniczne – jest technikiem ekonomistą. Bezpartyjna. Mężatka, ma dwóch synów. Lubi czytać i oglądać filmy. Obecnie na emeryturze.

Sukces / Porażka / Pozostało do zrobienia

„Moje sukcesy i porażki należą do oceny wyborców. Na sukces składa się praca całej rady, to czy uczestniczyłam w jej pracach i czy właściwe podejmowałam decyzje ocenią mieszkańcy, a co zaś tyczy się tego co zostało do zrobienia pozostawiam w gestii każdego sołectwa naszej gminy.

 

Beata Wieczorek

Beata Wieczorek (Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu) – okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska.

Mieszka w Woli Krzysztoporskiej. To jej pierwsza kadencja w Radzie Gminy. Bezpartyjna. Ma wyższe wykształcenie, jest sekretarzem szkoły w Woli Krzysztoporskiej. Mężatka, ma dwóch synów. Organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych i turystycznych na terenie gminy. Jest aktywnym turystą, uprawia fitness. Zagorzała fanka kulturystyki damskiej i zdrowego odżywiania.

Sukcesy:

Moja działalność społeczna jest wpisana w życie i funkcjonowanie na terenie, w których mieszkam i pracuję. W działalności społecznej nie ograniczam się do jednorazowej pomocy charytatywnej wybranej organizacji. Od lat regularnie wspieramy szkoły, kluby sportowe i inne stowarzyszenia i jednostki działające na terenie naszej gminy.

To, z czego jestem szczególnie dumna, to lokalne działania, których jestem organizatorem:
– Coroczne wrześniowe rajdy piesze na Góry Borowskie, mające na celu upamiętnienie wydarzeń 1939 r., które organizuję już od 9 lat;
– Pozyskanie funduszy z projektu i wbudowanie tablicy pamiątkowej, która informuje i upamiętnia wydarzenia na Górach Borowskich;
– Rajdy jesienne przy współpracy z OSP i KGW Krzyżanów;
– Opracowanie Questu „Borowska Reduta”;
– Coroczne Rajdy Mikołajkowe cieszące się ogromną popularnością, przy współpracy z druhami z OSP z Woli Krzysztoporskiej oraz niezawodnymi Paniami z KGW w Woli Krzysztoporskiej.
– Rajdy karnawałowe dla dzieci połączone z dyskoteką przy współpracy z GOK w Woli Krzysztoporskiej.
– Cykl rajdów pieszych „Smaki Królowej Bony” współpraca z GOK i OSP Wola i Krężna.
– Rajdy szlakiem questów w województwie łódzkim połączone z zagadnieniami historycznymi: Rozprza, Moszczenica, Kamieńsk, Gorzkowice.
– Nordic Walking dla mieszkańców Woli Krzysztoporskiej przy współpracy z Kołem Wędkarskim z Woli Krzysztoporskiej.
– Rajdy rowerowe: rajd rowerowy do Gomulina w ramach projektu Smaki Królowej Bony oraz rajd rodzinny do Pawłowa Górnego – Dni Gminy.

Inne wydarzenia:
– pomoc przy organizowaniu Biegów Niepodległości organizowanych przez Szkołę Podstawową w Woli Krzysztoporskiej,
– organizacja spotkania z kulturystą ks. Andrzejem Kaproniem i dietetykami Arturem Cicheckim i Daisy Cieślak,
– organizacja spektakli teatralnych dla mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska przy współpracy z pabianicką grupą teatralną DlaNiepoznaki („Olimp”, „Lustro”, „Wizyta”, „Brudna sprawa”);
– 10 spływów kajakowych rzeką Pilicą i Widawką.

Inwestycje w Woli Krzysztoporskiej: osiedle, plac zabaw koło GOK, plac zabaw koło kościoła (w budowie), remont sali gimnastycznej.

Warto działać, aby zobaczyć uśmiech na ustach osób, którym się pomaga. Daje to energię i pozytywnie nastawia do dalszego funkcjonowania. W swojej działalności nie zapominam o otaczającym nas środowisku, należy to do moich priorytetów.

Porażki: Traktuję porażki jako sprawy do załatwienia i nowe zadania, a jest ich sporo.

Pozostało do zrobienia: Priorytetem są drogi na terenie Woli Krzysztoporskiej: Projektowana, Spacerowa, Bez Nazwy.