Z najlepszymi życzeniami dla sołtysów

Zdjęcie zbiorowe sołtysów gminy Wola Krzysztoporska
Sołtysi i samorządowcy gminy Wola Krzysztoporska - zdjęcie archiwalne z czerwca 2019 r.

Drodzy Sołtysi!

Stoicie na pierwszej linii frontu zmiany naszej Małej Ojczyzny. Od środka znacie potrzeby i problemy mieszkańców, komunikujecie je i współpracujecie z samorządem, żeby je – krok po kroku – rozwiązywać. Dziękujemy Wam za tę społeczną pracę, zaangażowanie i konsekwencję. Życzymy Wam dużo satysfakcji z pełnionej funkcji, wsparcia w Waszych sołectwach i siły, by kontynuować tę misję.

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska
Małgorzata Gniewaszewska

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek

Pracownicy Urzędu Gminy
Wola Krzysztoporska