Z życzeniami dla wszystkich mam

Ten dzień jest równie ważny dla mam, jak i wszystkich dzieci. Z okazji Dnia Matki dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bujnach przygotowały wiersze, piosenki i tańce.

Były nie tylko najszczersze życzenia, ale i refleksja nad tym, z jakimi problemami codziennie spotykają się mamy. Dzieci obiecały, że zrobią wszystko, żeby było ich jak najmniej. A za dotychczasowy trud i macierzyńską miłość podziękowały pięknymi wierszami, piosenkami i tańcem.
Artystyczne powinszowania przygotowali uczniowie klas 0 – III pod kierunkiem swoich wychowawców.