Ruszają nabory wniosków w LGD „BUD-UJ RAZEM”

Już 25 maja 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach można znaleźć na stronie www.buduj.eu w zakładce „Nabory”. Ogłoszone nabory dotyczą:

1. Podejmowania działalności gospodarczej (1/2017) – na łączną kwotę 2 000 000 zł,
2. Rozwijania działalności gospodarczej (2/2017) – na łączną kwotę 2 850 000 zł,
3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (3/2017) – na łączną kwotę 2 047 750 zł.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są w treści ogłoszeń. Na stronie znaleźć można również wszystkie wzory wymaganych dokumentów.
W ramach naborów udzielane jest bezpłatne doradztwo (szczegóły w Regulaminie doradztwa).
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy.
Jak zdobyć unijne pieniądze?

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020”.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:

– Łowicz: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łowiczu, ul. Długa 12 – parter;
– Bełchatów: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
– Łódź: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, Łódź – I piętro;
– Brzeziny: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16a – parter;
– Sieradz: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, Sala A Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (link poniżej), do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

 Dla kogo?

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

 Program spotkań

Omówienie możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

– Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizatorzy spotkania

Organizator spotkania w Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach:
LPI w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu:
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Link do informacji o spotkaniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo poniżej:

http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1682-spotkania-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.
Jak zdobyć pieniądze na start?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.: „Fundusze na start Twojej firmy”.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2017 r. w godz. 13:00 – 15:30 (rejestracja od godziny 12:45); sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1498-fundusze-na-start-twojej-firmy-spotkania-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia:
LPIBelchatow@lodzkie pl
www.rpo.lodzkie.pl
Kontakt: 44-633-05-13.
Rok 2016 – rekordowy pod względem inwestycji

Było ich prawie sześćdziesiąt – tych mniejszych i tych naprawdę dużych. Rok 2016 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę inwestycji w gminie Wola Krzysztoporska. Wydaliśmy na nie około 8 mln zł! I – co bardzo ważne – na zadania gminne już udało się pozyskać prawie 3 mln zł środków zewnętrznych. A to jeszcze nie koniec.

A to oznacza, że za nami ogromna praca. Żeby to zobrazować, wystarczy powiedzieć, że w 2016 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono 130 postępowań przetargowych. Jeśli wziąć pod uwagę dni robocze – co dwa dni rozstrzygany był kolejny przetarg. Zawarto też prawie 600 umów – ponad dwie dziennie!

W 2016 r. złożyliśmy rekordową – bo aż 17 – liczbę wniosków o dofinansowanie różnych przedsięwzięć gminnych ze źródeł zewnętrznych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódzki Urząd Wojewódzki). Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 33.744.215 zł (!!!). Do końca 2016 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie na łączną kwotę 2.904.553 zł. Oznacza to, że właśnie tyle pieniędzy już udało nam się pozyskać na inwestycje gminne. A to nie wszystko, ponieważ część złożonych wniosków wciąż czeka jeszcze na finalną ocenę.

 

Urząd to nie tylko inwestycje, ale także sprawy naszych mieszkańców.
Otrzymaliśmy ponad 12 tysięcy listów, a wysłaliśmy około 30 tysięcy pism i różnorakiej korespondencji.
Referat Budownictwa (oprócz prowadzenia inwestycji) wydał prawie 1.200 różnego rodzaju decyzji i zaświadczeń.
W Referacie Podatków i Opłat w 2016 r. wydano ok. 5 tys. decyzji podatkowych, wysłano ok. 800 różnego rodzaju wezwań i ok. 1500 upomnień.
Do Referatu Finansów i Budżetu wpłynęło około 5 tysięcy faktur, a wystawiono (z tytułu opłat za wodę, ścieki, czynsze) prawie 16 tysięcy! Zaksięgowano niemal 65 tysięcy pozycji księgowych.
Te liczby wyraźnie mówią o skali wykonanej pracy. Ale o tym mieszkańcy pewnie choć w części wiedzą, bo chętnie zaglądają na naszą stronę internetową i gminnego Facebooka, gdzie mamy ponad tysiąc stałych odbiorców. W ubiegłym roku zamieściliśmy tam 400 informacji!!!

Ale wróćmy do inwestycji. Warto przypomnieć te najważniejsze.

Drogi

W dziale „Transport i łączność” w ubiegłorocznym budżecie widnieje kwota ponad 2 mln zł, którą wydano na publiczne drogi gminne i drogi wewnętrzne.
Dzięki tym pieniądzom powstały m.in.:
– droga w Majkowie Dużym (243.778 zł),
– most w Miłakowie (163.893 zł),
– drogi w Krzyżanowie, Piaskach, Rokszycach I, Krężnej, Kacprowie, Bogdanowie, Siomkach, Bujnach, Woli Rokszyckiej (982.723 zł),
– zmodernizowano też sieć dróg na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej (583.462 zł),
– udzieliliśmy również dotacji powiatowi na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Piotrków – Jeżów (prawie 47 tys. zł).
Dodatkowo przeprowadzono także remont kilku odcinków dróg destruktem (dwa odcinki w Rokszycach I, w Miłakowie i w Mzurkach) za kwotę prawie 100 tys. zł.

Pięknieją lokalne centra kultury

W 2016 na poprawę stanu domów ludowych, które są lokalnymi centrami kultury, wydano około 2 mln 800 tys. zł. To jedne z najważniejszych inwestycji tego roku. Podsumujmy je krótko:
– termomodernizacja Domu Ludowego w Woźnikach (317.441 zł);
przebudowa DL w Gomulinie wraz z termomodernizacją (868.384 zł)
rozbudowa i nadbudowa DL w Piekarach (918.164 zł)
przebudowa DL w Majkowie Dużym wraz z termomodernizacją (354.174 zł);
wymiana dachu na DL w Majkowie Dużym (79.605 zł);
wymiana pokrycia dachowego na DL w Woli Krzysztoporskiej (54.620 zł);
wykonanie ogrodzenia DL Kozierogi (32.718 zł);
wykonanie opaski i malowanie DL Bujny (35.616 zł);
utwardzenie placu DL Glina (100.078 zł);
utwardzenie wjazdu DL Krężna (9.500 zł);

Nowoczesne kompleksy sportowe w 6 miejscowościach

Place zabaw dla dzieci, siłownie dla dorosłych, ławeczki, zieleń, a wszystko ogrodzone i oświetlone. Do tego w wielu miejscach boiska do piłki nożnej lub siatkowej. Takie nowoczesne i estetyczne kompleksy sportowe pojawiły się w 2016 roku w sześciu miejscowościach na terenie gminy Wola Krzysztoporska:
Krężna (138.207 zł);
Wola Rokszycka (137.362 zł);
Majków Duży (151.222 zł);
Mąkolice (144.533 zł);
Wola Krzysztoporska (98.692 zł);
Glina (148.779 zł).
Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF w wysokości do 28,3% wartości inwestycji. W roku 2017 powstaną kolejne podobne kompleksy.
Przygotowany jest już także projekt budowy boiska w Krzyżanowie (9.500 zł).
 

Gospodarka nieruchomościami

Nie wystarczy mieć majątek. Trzeba jeszcze o niego zadbać. Z myślą o gospodarce mieszkaniowej zapisano w ubiegłorocznym budżecie ponad 700 tys. zł. Jakie były tu najważniejsze inwestycje?
Oto one:
– remont dachu i przygotowanie do realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 (tzw. hotel) w Woli Krzysztoporskiej (84.285 zł),
– wykonanie podjazdu i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Woli Krzysztoporskiej (211.005 zł),
– zagospodarowanie terenu i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Gomulinie (271.947 zł),
– zakup działek (110.154 zł).

Dla bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Ważne, żeby żyć nie tylko wygodnie, ale i bezpiecznie. To właśnie dlatego gmina zainwestowała także w tę sferę życia. Tu sztandarową inwestycją ubiegłego roku był zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej (799.500 zł). Doposażono także niektóre jednostki OSP (Wola Krzysztoporska, Parzniewice, Woźniki, Krzyżanów) w potrzebny sprzęt – torby medyczne, aparaty powietrzne, defibrylatory.

Dla oświaty

Choć w gminie zakończył się już proces reorganizacji sieci placówek oświatowych, cały czas trzeba w nie inwestować. W ubiegłym roku przy Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej wykonano plac pod miasteczko ruchu drogowego (34.017 zł). Były również zakupy potrzebnego w szkołach sprzętu.
Jednym z ważniejszych projektów był także ten dotyczący powstania nowoczesnej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie (40.186 zł).

Nowe wodociągi, kanalizacja i więcej światła

Sporo działo się też w gospodarce ściekowej. Na ten cel wydano ponad 131 tys. zł. Nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej powstały w Bujnach, Glinie i Krzyżanowie (15.776 zł). Wykonano również instalację przeciwodorową przy kanalizacji sanitarnej (21.450 zł). Na rozbudowę wodociągów wydano z kolei 25.900 zł. Wymieniono ogrodzenie przy zbiorniku Borowa (13.900 zł), przeprowadzono renowację studni na ujęciu wody w Woźnikach (26.789 zł) i zakupiono nową pompę to tegoż ujęcia wody (6.983 zł).
Przygotowano też dokumentację potrzebną do „Budowy kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” (48.992 zł).
Dużą inwestycją była również budowa obwodów oświetlenia ulicznego, na którą przeznaczono 149.470 zł. Nowe oświetlenie powstało przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej oraz w Wygodzie i Jeżowie (149.470 zł). Warto dodać, że jest to nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED.

Coś dla środowiska

Dla miłośników przyrody też mamy dobre wiadomości. W 2016 r. rozpoczęła się rewaloryzacja parku w Parzniewicach. Już wydano na ten cel 147.314 zł. W 2017 prace będą kontynuowane, a kwota przeznaczona na ten cel to ponad 600 tys. zł.
Na co i jak pozyskać środki za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Wkroczyliśmy w nową perspektywę finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem na wsparcie rozwoju naszego obszaru przeznaczone jest ponad 14 milionów złotych, a Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” ma przed sobą zadanie, jakim jest ogłoszenie i przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy na nowych zasadach.

Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020 środki można pozyskać m.in. na operacje typu ”Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu ”Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” czyli potocznie tzw. „Odnowę i rozwój wsi”. Działanie to wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej  oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia. Zakres realizacji to przede wszystkim wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Minimalna całkowita wartość operacji nie może wynosić mniej niż 50 tys. zł a intensywność pomocy jaką można uzyskać to nawet 100% (wyjątek stanowią jednostki sektora finansów publicznych). Pomoc udzielana jest w formie refundacji.

Podobny zakres realizacji mają projekty grantowe, w przypadku których Beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez siebie tzw. Grantobiorcom,  grantów.  Grantobiorca może się starać o wsparcie o wartości od 5 do 50 tys. zł. Tu również intensywność pomocy wynosi 100% (80% po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji). Należy podkreślić, iż realizacja grantów, to działania skierowane głównie do mniejszych organizacji, stowarzyszeń i podmiotów działających na naszym terenie i realizujących inicjatywy oddolne.

Połowa budżetu Stowarzyszenia a więc ponad 7 mln zł zarezerwowana została ustawowo na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD. Preferencyjne warunki wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców obszaru LGD, ponieważ 100 tys. zł w postaci premii nie jest formą wsparcia powszechnie spotykaną. Poziom zainteresowania potencjalnych beneficjentów jest porównywalny również w przypadku rozwijania działalności gospodarczej. 237 500 zł to maksymalna wartość pomocy udzielona jednemu Beneficjentowi w ramach jednej operacji. W tym przypadku pomoc udzielana jest w formie refundacji 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Ostatnim rodzajem wsparcia możliwym do pozyskania za pośrednictwem LGD „BUD-UJ RAZEM” jest tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Maksymalna wartość pomocy w tym przypadku to 375 tys. zł, która udzielana jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Szczegółowe zasady, na których udzielane będą poszczególne rodzaje wsparcia znajdują się w dokumentach udostępnionych na naszej stronie www.buduj.eu oraz na stronie ARiMR. Instrukcje, wzory wniosków, wzór biznesplanu, kryteria oceny oraz procedury określają szczegółowe zasady wypełniania, składania oraz oceny wniosków. Warto podkreślić, iż Stowarzyszenie zwróciło szczególną uwagę na osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR, innowacyjność pomysłów oraz ich wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Za uwzględnienie tych aspektów w projekcie przewidziano dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

Przyszłe nabory określa „Harmonogram planowanych naborów” dostępny na http://www.buduj.eu“>www.buduj.eu. Tam znaleźć możemy wykaz wszystkich planowanych naborów w odniesieniu półrocznym.  Ściśle określony jest również czas składania wniosków i  terminy ich rozpatrywania. LGD nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków ma obowiązek opublikowania na stronie http://www.buduj.eu“>www.buduj.eu ogłoszenia o planowanym naborze. Po zakończeniu naboru trwającego od 14 do 30 dni wszystkie czynności przy obsłudze złożonych wniosków a więc: wstępna ocena formalna, zwołanie posiedzenia Rady, Zebranie Rady, nie mogą trwać dłużej niż 45 dni kalendarzowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę http://www.buduj.eu“>http://www.buduj.eu”>www.buduj.eu, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat środków oraz zasad ich pozyskiwania za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia.

 
W autobusie o funduszach unijnych

Wsiedli do autobusu i dowiedzieli się o możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także o projektach zrealizowanych za unijne pieniądze. 7 listopada Wolę Krzysztoporską odwiedziło Mobilne Centrum Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

dscf9989Tym razem Mobilne Centrum Informacji mieszczące się w specjalnie przystosowanym pojeździe, który na miejscu stacjonowania przekształca się w komfortową i przestronną salę konferencyjną, stanęło przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. A odwiedziła je m.in. młodzież z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej.

Przypomnijmy, że akcja toczy się pod hasłem „Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie”, a jej celem jest bezpośrednie dotarcie do zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania, pracy, nauki.

Kampania jest widoczna w sieci pod adresem www.zmieniamylodzkiedlaciebie.pl.
Wsiądź do autobusu z funduszami!

Do Woli Krzysztoporskiej 7 listopada przyjeżdża kampania informacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Akcja toczy się pod hasłem „Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie”. Kampania ma charakter mobilny, jej celem jest bezpośrednie dotarcie do zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania i pracy.
Kampania skierowana jest głównie do przedsiębiorców, przedstawicieli firm, ośrodków badawczych, stowarzyszeń i fundacji oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej i daje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z ekspertami ds. Funduszy Europejskich. Informacji udzielają eksperci doświadczeni w temacie pisania wniosków unijnych, mający rozległą wiedzę praktyczną.
– Jednak zapraszamy także tych, którzy chcą po prostu poznać dotychczas zrealizowane ze wsparciem unijnym projekty w województwie łódzkim. Prowadzimy też pokazy dla dzieci i młodzieży (dostosowane do wieku odbiorców) informujące o funkcjonowaniu Polski w strukturach unijnych – zachęcają organizatorzy spotkania.

Mobilne Centrum Informacji (MCI) mieści się w specjalnie przystosowanym pojeździe, który na miejscu stacjonowania przekształca się w komfortową i przestronną salę konferencyjną. Tu prowadzone są przez specjalistów od funduszy unijnych bezpłatne konsultacje i warsztaty. Codziennie w MCI zainteresowani mogą poznać przykłady zrealizowanych projektów na terenie województwa łódzkiego, a eksperci przybliżają możliwości starania się o unijne wsparcie z aktualnych programów finansowych. Warsztaty z zakresu RPO WŁ, które odbywają się każdego dnia dwukrotnie, są dostosowane do specyfiki miejsca i grupy odbiorców. MCI jest wyposażone w urządzenia multimedialne, Internet i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niesłyszących i niewidomych, a także gry i atrakcje dla dzieci.
W Woli Krzysztoporskiej będziemy przed Gminnym Ośrodkiem Kultury przy ul. Południowej. Jesteśmy otwarci od godz. 10.00 do 17.00. Wstęp wolny – zapraszają organizatorzy.

Kampania jest widoczna w sieci pod adresem www.zmieniamylodzkiedlaciebie.pl, można też śledzić bieżące wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/Mobilne.Centrum.Informacji/
Jak zdobyć fundusze na działalność?

Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” organizuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

Spotkanie odbędzie się 7 września 2016 r., w godzinach 10:00 – 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2016 r., do godz. 12:00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
Ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów
tel. 44 633 34 63, 44 633 05 13
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

LPIBelchatow@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00
wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
Poradzą, jak zdobyć fundusze europejskie

Już za tydzień – 5 kwietnia – w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej będzie można dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze europejskie.

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w UG w Woli Krzysztoporskiej odbędą się 5 kwietnia w godzinach 9.00 – 11.30.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.
Gdzie się dowiesz o funduszach europejskich?

Gdzie na terenie województwa można się dowiedzieć o funduszach unijnych? Z jakich środków warto skorzystać? Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął kampanię informacyjno-promocyjną RPO WŁ na lata 2014-2020.

PlakatOd marca br. Wydział Komunikacji Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego rozpoczął kampanię informacyjno-promocyjną RPO WŁ na lata 2014-2020. Zaprasza jednocześnie do śledzenia kanałów kampanii w Internecie.
Facebook:
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszej komunikacji za pośrednictwem serwisu baner_240_400Facebook. Na profilu “Zmieniamy Łódzkie” (www.facebook.com/MapaProjektowLodzkiego) będziemy nie tylko informować, ale również bawić użytkowników za pomocą gier i konkursów.
Blog
Jednym z głównych mediów kampanii internetowej będzie blog (http://www.rpo.lodzkie.pl/blog), na którym w przyjazny dla użytkowników sposób będziemy tłumaczyć zawiłości Funduszy Europejskich.
Komunikacja będzie wspierana również profilami na LinkedIn:
oraz na YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCJvtzYjKGdPrjjtSYoyIfPg
Zachęcamy również do zapisania się do naszego e-biuletynu (formularz będzie dostępny na nowej stronie www.rpo.lodzkie.pl). Subskrybenci otrzymają dostęp do unikalnych materiałów.
Zapytaj o fundusze w Woli Krzysztoporskiej!

1 marca zapytaj o fundusze europejskie!

Tego dnia w godzinach 9.00 – 11.30 w Urzędzie Gminy Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 5) po raz kolejny pojawią się przedstawiciele Mobilnego Punktu Informacyjnego z Bełchatowa, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

Wystarczy wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i wysłać go mailem na adres: LPIBelchatow@lodzkie.pl.
Przyjdź na konsultacje w sprawie funduszy europejskich!

Już 25 lutego w Woli Krzysztoporskiej skorzystać będzie można z porad w sprawie pozyskiwania funduszy europejskich.

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przeprowadzi Lokalny Punkt Informacyjny z Bełchatowa. Odbędą się one 25 lutego w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5, sala nr 5 w godzinach od 12.00 do 14.30.
Wcześniej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać pod adresem:
LPIBelchatow@lodzkie.pl

Więcej informacji na stronie www.rpo.lodzkie.pl.
Zapytaj o fundusze europejskie

Już 25 września w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej odbędą się bezpłatne konsultacje dla tych, którzy chcą skorzystać ze środków unijnych.

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich odbędą się 25 września 2015 r. w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 15 w godz. 12:00 – 14:30.
Zgłoszenia na www.rpo.lodzkie.pl; LPIBelchatow@lodzkie.pl.
Kontakt – 44 633 05 13 LPI Bełchatów.
Gmina w radiu!

Usłyszeli o nas! Kto? Słuchacze Radia Strefa FM Piotrków. Letnie studio radiowe stanęło przed Gminnym Ośrodkiem Kultury 20 sierpnia. Zaproszeni goście i włodarze gminy opowiadali na radiowej antenie o historii gminy, zrealizowanych i planowanych inwestycjach, o sukcesach sportowych naszych zawodników i imprezach kulturalnych, które przed nami. A rozmawiał z nimi Kamil Budny.

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

Mistrzowie w pozyskiwania unijnych funduszy

Od zaproszenia do malowniczej, ale i niezwykle sprawnej w pozyskiwaniu funduszy unijnych gminy Wola Krzysztoporska rozpoczął wójt Roman Drozdek.
– Z wielką radością mogę poinformować, że minione lata przyniosły wiele sukcesów dla naszej gminy. Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu pieniędzy nie tylko z Unii Europejskiej, ale również różnego rodzaju funduszy, dotacji krajowych. Kwota, którą dotąd pozyskaliśmy to ok. 30 mln zł i obejmuje różnego rodzaju obszary – mówił wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Przede wszystkim jest to gospodarka ściekowa, kultura (GOK, świetlice), infrastruktura drogowa.

Kurs na szkoły

Władze gminy podjęły się także trudnego zadania reorganizacji oświaty. Efekt? Kilka nowoczesnych kompleksów edukacyjnych i doskonałe warunki do nauki.
– W minionym czasie głównym priorytetem działania była także reorganizacja oświaty, którą rozpoczęliśmy w 2008 r. kompleksową modernizacją Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, później stworzenie nowoczesnego kompleksu edukacyjnego w Gomulinie, gdzie jednocześnie uruchomiliśmy drugie gimnazjum, a następnie poszliśmy na wschód do niezwykle ważnego sołectwa Bujny, gdzie również został stworzony kompleks edukacyjno-sportowy za kwotę około 7 mln zł. Kończymy właśnie w 2015 r. w południowej części gminy poprzez stworzenie czwartego już z kolei kompleksu edukacyjnego – nowa sala, nowoczesne przedszkole w Parzniewicach. W tej chwili mamy już pozwolenie na użytkowanie. 1 września tego roku chcemy ten kompleks oddać do dyspozycji. Jak sądzę – to wielka radość i spełnienie marzeń mieszkańców Parzniewic – dodał wójt Roman Drozdek.

Kolejni goście radiowego „Letniska” opowiadali o historii gminy i niezwykłych legendach z nią związanych, sukcesach naszych sportowców, ofercie kulturalnej i współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi – o czym w kolejnych odsłonach naszych informacji.

Zachęcamy do lektury!