Czytali „Przedwiośnie” w Woli Krzysztoporskiej

W piątek, 21 września w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej po raz kolejny odbyło się Narodowe Czytanie, tym razem „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Słuchaczami byli uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Bujnach oraz wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska wraz z nauczycielami. Obecni byli również dyrektorzy szkół: Iwona Zapała, Adrianna Grela, Tamara Kałcz, Magdalena Ryżewska i Sławomir Piętakiewicz. Na widowni zasiedli również: ksiądz Andrzej Gruca, proboszcz kościoła parafialnego w Woli Krzysztoporskiej oraz radne gminy Beata Wieczorek i Edyta Michalak.
Dla zgromadzonych słuchaczy czytali zaproszeni goście: przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim prof. Janusz Budziński, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz prof. Pelagia Bojko, która wygłosiła również prelekcję dotyczącą czytanej lektury, Zbigniew Ziemba, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, Krystyna Dziemdziora, bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Bujnach oraz jedna z organizatorek – Anna Daranowska–Wrzeszcz.
Organizatorkami akcji były panie: Julita Furczyńska i Anna Daranowska-Wrzeszcz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach oraz Joanna Filipek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej i Marta Kopacka – bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Bujnach.
– Za wspaniałą atmosferę serdecznie dziękujemy wszystkim czytającym, słuchaczom oraz Mariuszowi Wieczorkowi za przygotowanie nagłośnienia. Podziękowania kierujemy także do Jolanty Kołacińskiej dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej za udostępnienie sali widowiskowej – dodaje Joanna Filipek.