Historia KGW Jeżów

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie założone zostało przed II wojną światową w latach 1935-1938. Przewodniczącą była pani Świerk Weronika. Wojna i okres po wojnie nie sprzyjały działalności koła. Dopiero w latach 1957-1958 wznowiono działalność KGW. Przewodniczącą została Woźniakowska Lucyna, sekretarzem Misztela Barbara, skarbnikiem Matera Dominika. W latach 197-1990 przewodniczącą była Szczukocka Władysława. Organizowane były wycieczki, kursy szkoleniowe, zabawy taneczne. Po tym okresie ponownie zawieszono działalność koła. W dniu 19.05.2004 roku w obecności sołtysa wsi Jeżów Ryszarda Łaszka reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich. Zapisało się 31 członkiń. Wybrano zarząd w składzie: przewodnicząca – Łaszek Zofia,     z-ca przewodniczącej – Nowakowska Danuta, skarbnik – Kabzińska Sabina, sekretarz – Misztela Joanna.
W dniu 20.02.2011 roku  na zastępcę przewodniczącej wybrana została Ałaszewska Róża, która teraz pełni funkcję przewodniczącej koła, sekretarzem jest Misztela Joanna, skarbnikiem Kabzińska Sabina.


Obecnie aktywnie w kole działa 13 członkiń. Organizowane są wycieczki do Zakopanego, Lichenia, do Częstochowy na Jasną Górę, do Wadowic i okolic. KGW w Jeżowie współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jeżowie.
Członkinie koła uczestniczą w pokazach stołów organizowanych przez GOK w Woli Krzysztoporskiej. Otrzymały 3 nagrody na wystawie „Smaki Królowej Bony” w tym I miejsce za dekorację stołu, a w tym roku KGW Jeżów reprezentowało naszą gminę w Dożynkach Powiatowych w Rozprzy.