Konsultacje społeczne planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440), w dniach od 3 do 24 czerwca 2016 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu pn. 'Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2016-2025′.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag lub propozycji zmian do projektu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie (dedykowany formularz).
Projekt dokumentu, jak i formularz zgłoszeniowy uwag/zmian dostępne są poniżej jak i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Projekt wyłożony jest również w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska przy ul. Kościuszki 5, pokój nr 1 – od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.

Uwagi można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2016 r.:
– bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu,
– przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny:
1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl – wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,
2) faksem na nr: 446163960,
3) pocztą tradycyjną na adres urzędu: 97-371 Wola Krzysztoporska, ul Kościuszki 5 (liczy się data wpływu).

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Plan Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2016-2025
4 MB 1161
2 pdf Formularz Formularz konsultacyjny
34 KB 518
3 jpg Mapka Mapka sieci połączeń użyteczności publicznej
182 KB 551