Kto chętny na staż w Urzędzie Gminy?

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że przyjmie pięciu bezrobotnych absolwentów na staż w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska na okres 6 miesięcy na stanowisko pracy „pomoc administracyjna”.

Staż jest organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowanych odbyciem stażu w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska prosimy o kontakt pod numerem telefonu 44-616-39-86 lub osobiste zgłoszenie się do tutejszego Urzędu (pokój nr 12a).
Kandydat na staż powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Podanie i CV należy złożyć w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska (w sekretariacie, pokój nr 11) w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.