Które KGW ma najciekawszą kronikę?

Plakat konkursowy LGD Bud-Uj Razem - w centrum zdjęcie laureatów z poprzedniego roku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” organizuje II edycję konkursu pt. „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich”.

Plakat konkursowy LGD Bud-Uj Razem - w centrum zdjęcie laureatów z poprzedniego rokuStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Konkursu na „Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich” dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu objętego lokalną strategią rozwoju.
Konkurs ma na celu przybliżenie działalności KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego podejmowanych przez nich działań, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych gospodyń wiejskich.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą pocztową (data stempla pocztowego jest datą złożenia kroniki), bądź dostarczyć osobiście kronikę prowadzoną przez KGW do siedziby Biura Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd, w terminie od 08.09.2022r. do 07.10.2022 r.

Liczba kronik zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć 2 z terenu danej gminy.
Przyjmowanie kronik konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz RODO odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.buduj.eu. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni telefonicznie na uroczyste wręczenie nagród które odbędzie się dnia 14.10.2022 roku w Stajni Qando w Jeżowie 56B, 97-371 Czartek.
W konkursie brane będą pod uwagę wartości poznawcze i dokumentacyjne, atrakcyjność merytoryczna, estetyka oraz aktywność i osiągnięcia Kół Gospodyń Wiejskich.
Informacje dotyczące konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz RODO znajdziecie Państwo poniżej (w załączeniu).