Nowe zasady segregacji odpadów

1 lipca 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2017.19), zgodnie z którym w całej Polsce segregacja odpadów będzie wyglądać tak samo.

W związku z tym również na terenie gminy Wola Krzysztoporska pojawiły się nowości: brązowy pojemnik na odpady biodegradowalne oraz niebieski worek na papier i tekturę.

Od 1 lipca 2017 roku śmieci będziemy segregować w następujący sposób:

POJEMNIK ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe
Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe,
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

POJEMNIK ZIELONY – szkło białe i kolorowe
Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

POJEMNIK BRĄZOWY – odpady biodegradowalne
Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• resztki jedzenia.

WOREK NIEBIESKI – papier i tektura
Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.

ODPADY ZMIESZANE – pozostałości po segregacji wrzucamy do odrębnego pojemnika

Ulotka dotycząca nowego sposobu segregacji odpadów oraz dodatkowe materiały, które mogą pomóc Państwu przyzwyczaić się do nowych zasad segregacji śmieci – do pobrania w załączniku.

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych oraz papieru i tektury (terminy odbioru pozostałych odpadów pozostają bez zmian) – do pobrania w załączniku.

Jeżeli w dalszym ciągu mają Państwo pytania dotyczące oznaczenia pojemników lub nowych zasad segregacji odpadów, prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej – tel.: 44 616-39-83.