Otwarcie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Bujnach

W dniu 19 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Bujnach otwarto nowoczesną pracownię edukacji ekologicznej powstałą w wyniku udziału szkoły w konkursie „Moja wymarzona ekopracownia”. W ramach realizacji projektu szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi w kwocie 26 121,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 34 443.95 zł.
W uroczystości udział wzięli – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska –  Roman Drozdek, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Łodzi –  Andrzej Czapla, przedstawiciele Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, Ks. Kazimierz Szmuc – reprezentujący Proboszcza Parafii Św. Wawrzyńca w Bujnach, oraz Prezydium Rady Rodziców wraz z Przewodniczącą – Renatą Tomczyk. szk_bujeko2014bUczniowie szkoły zaprezentowali  humorystyczne i pouczające przedstawienie, którego tematem była oczywiście ekologia i dbałość o naturalne środowisko przyrodnicze. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w progach pracowni ekologicznej. Ks. Kazimierz Szmuc poświęcił nowoczesną izbę lekcyjną, a goście mogli obejrzeć wszystkie wyeksponowane pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Zgromadzonym zademonstrowano działanie tablicy interaktywnej i wizualizera natomiast uczennica klasy V dokonała eksperymentu pokazowego  z wykorzystaniem walizki ekobadacza.
Dyrektor szkoły Elżbieta Przybył w imieniu własnym i społeczności szkoły dziękuje zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi za pozytywną ocenę wniosku i przyznanie dofinansowania, Wójtowi Gminy Panu Romanowi Drozdkowi  za wsparcie inicjatywy i rozumienie potrzeb szkoły, rodzicom za współtworzenie modelu szkoły, który odpowiada wyzwaniom i wymaganiom teraźniejszości.