Uczniowie sprawdzali wiedzę pożarniczą

chłopak przy akcesoriach strażackich

Aż 32 młodych uczestników, trudne pytania i sprawdzian umiejętności – to wszystko podczas eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które 21 marca odbyły się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Gomulinie.

Uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy podzielono na dwie grupy wiekowe: kl. I – VI (19 osób) i kl. VII – VIII (13 osób). Wszyscy uczestnicy najpierw musieli napisać test pisemny, który oceniło jury w składzie: Wojciech Kamiński – przewodniczący, Mirosław Jakubczyk – sekretarz, członkowie – Tomasz Jakubiak, Rafał Nadajewski, Jan Czubała.
Do finału ustnego zakwalifikowano 6 osób. W pierwszej grupie wiekowej (kl. I – VI szkoły podstawowej) znaleźli się: Alicja Kołba (SP Gomulin), Iga Kurusiewicz (SP Bujny) i Szymon Kowalski (SP Parzniewice).
W drugiej grupie wiekowej (kl. VII – VIII) do finału weszli: Dawid Głowacki (SP Gomulin), Paweł Sima (SP Krzyżanów) i Gabriela Gajda (SP Gomulin).
W wyniku rozgrywek finałowych (eliminacje ustne i praktyczna dogrywka) zwycięzcami zostali: Szymon Kowalski z SP Parzniewice (I grupa wiekowa) i Dawid Głowacki z SP Gomulin (II grupa wiekowa). To właśnie oni reprezentować będą gminę w eliminacjach powiatowych TWP.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej, a wręczali je i gratulowali młodzieży wójt Roman Drozdek i przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzata Gniewaszewska. Podziękowania skierowano także do opiekunów młodzieży i gospodarzy z dyrektor SP Gomulin Iwoną Zapałą na czele.
Dzięki zdolnej młodzieży z Gomulina nie zabrakło też artystycznych atrakcji i wyjątkowego – bo strażackiego pokazu mody.

Fot. Anna Wiktorowicz