Pieniądze na sport i turystykę rozdane

Wiadomo już, jakie dotacje otrzymają organizacje pozarządowe na zadania z zakresu sportu i turystyki.

W roku 2016 do rozdysponowania było 210 tys. zł. Organizacje i kluby mogły wziąć udział w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecenia realizacji zadań własnych gminy z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2016 r.

Są już wyniki konkursu. Jak wygląda podział funduszy w szczegółach – można sprawdzić w załączniku.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Dotacje dla organizacji ogłoszenie-wyniki 108 KB 644