Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie

Informujemy, iż w każdy wtorek w okresie od 14 kwietnia do 15 czerwca 2015 roku, w godzinach od 9:00 do 15:00 w budynku przy Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Tryb. będzie pomagał rolnikom wypełniać wnioski o płatności bezpośrednie.

Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą:
–  rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać.
– wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.
Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2015 r. obejmuje:
–   jednolitą płatność obszarową (JPO),
– płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska(tzw. płatność za zazielenienie),
–  płatność dla młodych rolników,
–  płatność dodatkową (redystrybucyjną),
–  płatności związane z produkcją,
–  płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.
Ponadto, rolnik będzie miał możliwość przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.

Więcej informacji dot. płatności bezpośrednich można znaleźć na stronach ARiMR. Zasady udzielania pomocy w wypełnianiu wniosków opisane są także na stronie LODR Bratoszewice.