Przedszkola w gminie Wola Krzysztoporska na razie będą zamknięte

Rekrutacja Przedszkolaki w kolorowych maskach

Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez samorząd gminy Wola Krzysztoporska (Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej i oddziały przedszkolne prowadzone przy 6 szkołach podstawowych na terenie gminy) na razie pozostaną zamknięte. Taką decyzję podjęły władze samorządowe w porozumieniu z dyrektorami placówek.

Wstępnie planuje się, że placówki te pozostaną zamknięte do 24 maja.
A jak wygląda sytuacja w przypadku pozostałych, niepublicznych placówek? Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie na razie pozostaną zamknięte (organ prowadzący te przedszkola jeszcze nie podjął decyzji, kiedy zostaną one uruchomione).
Słoneczne Przedszkole w Parzniewicach zamknięte będzie do 24 maja.
Z kolei Akademia Myszki Miki w Bujnach deklaruje, że wznowi działalność od 11 maja.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją rządu od 6 maja zniesione będzie zawieszenie zajęć w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ostatecznie jednak o wznowieniu pracy placówek decydują organy prowadzące.