Referendum 2015 – jak głosowaliśmy w gminie Wola Krzysztoporska?

Referendum przeprowadzone 6 września nie jest wiążące. W gminie Wola Krzysztoporska głosowało tylko nieco ponad 6% uprawnionych.

W referendum zarządzonym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego obywatele odpowiadać mieli na trzy pytania:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych
z budżetu państwa?”
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Mieli odpowiadać, ale najwyraźniej odpowiadać nie chcieli. W całym kraju frekwencja wyniosła zaledwie 7,8%. Oznacza to, że referendum nie jest wiążące, gdyż aby tak było, do urn musiałaby pójść więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

W gminie Wola Krzysztoporska frekwencja była niższa niż średnia krajowa i wyniosła zaledwie 6,03%. Mieszkańcy gminy głosowali w 8 obwodach. Najmniej głosujących, bo zaledwie 3,12% pojawiło się w Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 3 w Parzniewicach. Niewiele więcej było w Bogdanowie – 3,53 %. Dalej były Bujny – 5,09%, Krzyżanów – 6,21%, Gomulin – 6,69%, Wola Krzysztoporska (Komisja nr 2) – 7,23%, Woźniki – 7,34%, i Wola Krzysztoporska (Komisja nr 1) –gdzie frekwencja była najwyższa w całej gminie i wyniosła 8,15%.

Tak jak w całym kraju – mieszańcy gminy, którzy zagłosowali, odpowiedzieli na zadane pytania w większości: tak – nie – tak.