Remont dróg destruktem

Nie wszystkie drogi na terenie gminy Wola Krzysztoporska mają już asfaltową nakładkę. Niektóre z nich w 2016 r. wyremontowano, kładąc warstwę destruktu.

Remont polegający na rozłożeniu na istniejącej nawierzchni drogi warstwy destruktu grubości minimum 10 cm wykonano na pięciu odcinkach o łącznej długości 1.730 m:

1. Rokszyce I, odcinek dł. 330 m
2. Wygoda, odcinek dł. 210 m
3. Rokszyce I, odcinek dł. 510 m
4. Miłaków, odcinek dł. 250 m
5. Mzurki, odcinek dł. 430 m szer.

Remont kosztował 107.921 zł.