Skorzystaj z mobilnej Karty Dużej Rodziny!

Od stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny (KDR) została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Teraz dostępna jest także na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie.

Dzięki nowym rozwiązaniom m.in. łatwiej i szybciej można będzie znaleźć informacje o obowiązujących zniżkach oferowanych przed podmioty uczestniczące w programie i nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny.
Jednocześnie w obiegu pozostanie także plastikowy nośnik. W formie tradycyjnej wydawaniem Kart Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej (ul. Szkolna 6).

Dlaczego warto postarać się o mobilną wersję KDR?

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet – przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wyprodukowanie Kart, jak to ma miejsce w przypadku Kart w formie tradycyjnej (plastikowych). Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie – nie ma już konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Kart, wystarczy, że jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób. Ponadto aplikacja umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej (mKDR) umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Aplikacja mKDR jest cały czas udoskonalana, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie w niej nowej funkcjonalności – powiadomień dla posiadaczy Kart, dzięki którym dowiedzą się o nowych Partnerach Karty, czy ciekawych ofertach.

Przy zakładaniu nowej karty bądź ubieganiu się o duplikat, warto wnioskować od razu o obie formy Karty (elektroniczną i plastikową), w szczególności, że wnioskowanie od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019.

Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie jest trudne. Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyzname-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także instrukcję wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 „Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”.

Wypełnienie wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu, niż w formie tradycyjnej, w szczególności, gdy wniosek dotyczy jedynie domówienia Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty tradycyjne. Dla takich osób uruchomiony został uproszczony tryb składania wniosku. Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU EMp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem; https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/.

Przypomnijmy, że Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia,
– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.