Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Wojewoda łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Co to jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu, zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Dlaczego warto zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny?
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
• możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
• zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
• promocja firmy.
Jak zgłosić swoją firmę do programu?
• Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi lub inne korzyści Twoja firma zaoferuje rodzinom wielodzietnym
• pobierz formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy dla firm, wypełnij go i odeślij na adres: anna.flawian@lodz.uw.gov.pl; magdalena.wiktorska@lodz.uw.gov.pl;
• po weryfikacji formularza Wojewoda Łódzki podpisze umowę z Twoją firmą.
Dodatkowych informacji na temat programu udzielają:
Anna Flawian
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
I piętro, pokój 106
tel. 42 664 20 28

Magdalena Wiktorska
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
I piętro, pokój 106
tel. 42 664 20 28

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny mogą również przesłać swoje zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie e-deklaracji: