Sprzedali kalendarze – kupili strażackie hełmy

strażacy z przedstawicielami sołectw

Druhowie OSP Woźniki, dzięki własnej inicjatywie i zaangażowaniu, wydali swój „Kalendarz Strażacki 2023”. Rozwozili i dystrybuowali je w sołectwach: Woźniki, Woźniki Kolonia, Budków-Mzurki i Piekary, a akcja zakończyła się sukcesem.

– Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz sąsiadom za pomoc, okazaną życzliwość i za każdy uśmiech skierowany w stronę druhów. Podziękowania kierujemy również do naszych sponsorów, bez których ta akcja nie ruszyłaby do przodu, a na których możemy zawsze liczyć. Dzięki środkom zebranym za kalendarze zostały zakupione hełmy z latarkami Vulcan Neo, które są niezbędnym zabezpieczeniem strażaków podczas akcji wyjazdowych. Dziękujemy! – mówią strażacy z OSP Woźniki.

Fot. OSP Woźniki