Uwaga! Przekroczone normy zapylenia powietrza!

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z prognozami GIOŚ dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniu 19.12.2019 r. istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna). Do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego, pajęczański, opoczyński i piotrkowski.

W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenie pyłu PM10 w powietrzu zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym. Najbardziej narażone grupy ludności to: osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby w wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży.

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrzna można śledzić na bieżąco na stronach internetowych: www.powietrze.lodzkie.pl www.powietrze.gois.gov.pl oraz www.wios.lodz.pl

Komunikaty dostępne są także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce Komunikaty i ostrzeżenia
http://lodz.uw.gov.pl/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html?date=2019-12-00&id=13906.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Komunikat zanieczyszczenie powietrza - 18.12.2019 438 KB 305