Uwaga! W Majkowie Dużym będą utrudnienia w ruchu!

Droga, na niej samochód, wokół zielone drzewa

Informujemy, że od 31 maja br. realizowane będą prace związane z budową sieci gazowej w miejscowości Majków Duży. W związku z tym przewidywane są utrudnienia w ruchu. Inwestorem całego zamierzenia jest Polska Spółka Gazownictwa.

Roboty będą prowadzone w miejscowości Majków Duży od granicy z miejscowością Majków Średni (gm. Grabica) do drogi krajowej nr 74, na odcinku drogi gminnej nr 110160 (od granicy z miejscowością Majków Średni do skrzyżowania z drogą gminną nr 110467E oraz od Domu Ludowego w Majkowie Dużym do skrzyżowania drogi krajowej nr 74) oraz pasie drogi gminnej 110467E od posesji Majków Duży nr 41B Do Domu Ludowego w Majkowie Dużym (na mapie odcinek zaznaczono kolorem fioletowym).

Na czas prowadzenia robót zostanie wdrożona zastępcza organizacja ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na ograniczeniu prędkości oraz jednostronnym zwężeniu drogi wzdłuż prowadzonych robót, a planowane prace prowadzone będą w poboczach pasa drogowego.
Przewidywany termin zakończenia robót to 14 czerwca br.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zmienionej czasowo organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót.