W czwartek sesja nadzwyczajna

przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wola zaprasza na XLIX/2022 sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). A chodzi m.in. o wprowadzenie do budżetu środków na tzw. dodatek węglowy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
5. Zakończenie obrad.