W ramach grantu w Majkowie Dużym kupili sprzęt dla KGW

sprzęt - wyparzarka oklejona logotypami Łódkzkiego i Sołectwa na Plus

Dzięki dofinansowaniu KGW Majków Duży ma nowy sprzęt. Projekt pod nazwą „Zmywarko-wyparzarka” zrealizowano w ramach grantów z programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Logo grant Sołectwo na plus 2023 projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego– Zakupiona zmywarko-wyparzarka będzie znaczną pomocą przy organizacji przez mieszkańców wsi imprez w Majkowie Dużym. Zakup sprzętu dla KGW i mieszkańców Majkowa został zaproponowany przez Radę Sołecką. Jest to niejako prezent dla KGW z okazji obchodzonej w tym roku 20. rocznicy istnienia Koła – dodają przedstawiciele sołectwa.
Projekt w kwocie 11.998,01 zł został w pełni sfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Fot. Sołectwo Majków Duży