We wtorek sesja nadzwyczajna

obrady sesja radni przy stolikach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXXIII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 11. 00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). W programie sesji m.in. zmiany w budżecie i zasady najmu lokali.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie kontroli wybranych inwestycji gminnych: Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej, Dom Ludowy w Oprzężowie, budynki mieszkalne w Woli Krzysztoporskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sekretarza Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Wola Krzysztoporska na rok szkolny 2021/2022.
9. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.