Ruszyły drogowe inwestycje

Trwają prace przy budowie dwóch dróg w Woli Krzysztoporskiej – tzw. ul. Projektowanej i bez nazwy. Warto dodać, że inwestycje te uzyskały finansowe wsparcie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a kwota dofinansowania to niemal 1 mln zł.

Projektowana już nie tylko projektowana

Pierwszy z odcinków o długości 375 m to droga gminna nr 110490E, zwana potocznie ul. Projektowaną. Budowa tego odcinka ma się zakończyć we wrześniu 2020 roku. Prace kosztować będą 602.700 zł.
Projektowana dotąd nie miała utwardzonej nawierzchni i zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego. Inwestycja polega na budowie drogi wraz z budową wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej. Jezdnia będzie miała szerokość 5,5 m. Pojawią się też zjazdy i chodniki z kostki betonowej oraz odwodnienie.

Asfaltowa bez nazwy

Drugi z projektów obejmuje przebudowę wewnętrznej drogi gminnej (ulica bez nazwy) w Woli Krzysztoporskiej o długości 485 m. Tu także prace mają się zakończyć jesienią 2020. Tu prace kosztować będą 955.710 zł.
Ulica bez nazwy była dotąd nieutwardzoną drogą wewnętrzną o znaczeniu lokalnym. Po jej rozbudowie zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Inwestycja polega na wykonaniu drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, wpustami ulicznymi i przydrożnym rowem odwadniającym. W efekcie powstanie asfaltowa jezdnia o szerokości 5 m wraz z chodnikami i zjazdami do posesji wykonanymi z kostki betonowej.