Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny

W związku z prowadzonymi przez ustawodawcę pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego wójt gminy Wola Krzysztoporska zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na sezon grzewczy 2022/2023.

Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w gminie Wola Krzysztoporska na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy przez służby gminy Wola Krzysztoporska.

W założeniach zawartych w obecnej wersji projektu ustawy samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów, a następnie sprzedać go mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę. Wstępne założenia przewidują sprzedaż do 3 ton węgla na gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek węglowy.

W związku z powyższym przygotowaliśmy druk zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel. Wypełnione zgłoszenie należy złożyć u sołtysa, w budynku Urzędu Gminy lub przesłać na adres e-mailowy Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sekretariat@wola-krzysztoporska.pl) do dnia 03.11.2022 r.

Druki zgłoszenia można pobrać od sołtysów, w UG Wola Krzysztoporska oraz w formie elektronicznej ze strony internetowej (poniżej).

Uwaga. Po wejściu w życie ustawy konieczne będzie złożenie wniosków o zakup węgla wg wymagań ustawowych.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Informacja Informacja dot. zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny
249 KB 623
2 doc Zgłoszenie Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej
21 KB 956