Debata o drodze w Rokszycach

Jak rozwiązać problem utrudnień w korzystaniu z drogi gminnej w Rokszycach przy magazynie firmy Prologis? Temu poświęcone było spotkanie, które odbyło się 27 kwietnia 2017 r. w świetlicy w Rokszycach.

Inicjatorem spotkania był komendant Komisariatu Policji w Grabicy Krzysztof Pabich. W spotkaniu oprócz przedstawicieli policji udział wzięli: sekretarz gminy Wola Krzysztoporska Dominik Ambrozik oraz mieszkańcy Rokszyc z sołtysem Mariuszem Lasotą.
Problemy z użytkowaniem ww. drogi przez lokalnych mieszkańców związane są z tym, że droga ta obsługuje również magazyn, do którego dojeżdżają samochody ciężarowe i osobowe. Wjazd tych aut na teren firmy powoduje przestoje w ruchu. Również wjazd i wyjazd samochodów ciężarowych z parkingu zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji drogowych, często doprowadzając do zahamowania ruchu oraz kolizji.
Przedstawiciele policji szeroko omówili działania, jakie podjęli w celu poprawy bezpieczeństwa na newralgicznym odcinku drogi. Najbardziej dostrzegalne z nich to skierowanie dodatkowych patroli policyjnych, które cyklicznie – co najmniej dwa razy dziennie – patrolują teren drogi. Osoby naruszające przepisy drogowe karane są mandatami.
Sekretarz gminy Dominik Ambrozik zreferował mieszkańcom przebieg rozmów toczonych z właścicielem magazynu zlokalizowanego przy drodze. W rozmowach, które odbyły się w listopadzie 2016 i kwietniu 2017 r. pomiędzy wójtem gminy a przedstawicielem firmy Prologis, ten ostatni zadeklarował, że firma wykona nowy parking na samochody osobowe, natomiast w miejscu dotychczasowego parkingu na samochody osobowe zorganizuje dodatkowy parking dla tirów, co znacznie poprawi przejezdność drogi. Niestety termin realizacji – ze względu na konieczność wykonania stosownej dokumentacji projektowej oraz przeznaczenia na ten cel funduszy – nie będzie szybki.
Mieszkańcy zaproponowali kilka sposobów na szybkie poprawienie przejezdności na drodze. Jeden z nich polegałby na wpuszczaniu samochodów na parkingi na terenie firmy wynajmującej magazyn. Parkingi te obecnie właściwie nie mają obłożenia, podczas gdy na parkingach przy drodze samochody ciężarowe się nie mieszczą. Mieszkańcy zwrócili się do władz gminy z prośbą o skierowanie pisma do właściciela magazynu o natychmiastowe rozwiązanie problemu.
Sekretarz gminy zadeklarował, że pismo takie zostanie skierowane. Ustalono również, że gmina dokona przeglądu znaków drogowych na przedmiotowej drodze i ewentualnie wprowadzi dodatkowe oznakowanie poprawiające bezpieczeństwo ruchu na drodze.