Historia OSP Blizin

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizinie sięga czasów okupacji hitlerowskiej. Okres II Wojny Światowej i dzieje powstawania strażackiej jednostki pamięta mieszkaniec Blizina i dzisiejszy druh honorowy OSP – Adam Nowakowski urodzony w 1929 r., który wstąpił w szeregi OSP w wieku dziewiętnastu lat. Pan Adam przywołuje we wspomnieniach postać dziedzica o nazwisku Wince z Wronikowa. To właśnie on w roku 1943 założył w Blizinie jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziedzic przekazał jednostce w darowiźnie drewniany konny wóz strażacki z pompą ręczną i wyposażeniem oraz 12 mosiężnych hełmów i sprzęt strażacki w postaci bosaków, łopat, wideł itp. W roku 1944 została zbudowana przez strażaków z Blizina drewniana remiza. Pierwszym komendantem OSP Blizin był młynarz z Ludwikowa, Mieczysław Szymański. W 1948 roku Stanisław Nowak, krawiec z miejscowości Laski, uszył strażakom mundury, za które druhowie zapłacili z własnej kieszeni. Kolejnym komendantem został Walenty Filipek. W 1948 r. w pałacyku dziedzica w Blizinie powstał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia OSP, w którym odbywały się kursy dla komendantów straży. Pałacyk miał być też miejscem magazynowania sprzętu strażackiego, z którego korzystałyby jednostki OSP z całego województwa. Planów tych jednak nie zrealizowano. W latach 50-tych Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowy podarował Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizinie pierwszą motopompę PO-01, zaś stara pompa ręczna została przekazana wsi Poraj. W latach 70-tych jednostka OSP z Blizina wzbogaciła się o nowszy model motopompy PO-03, która jest użytkowana do dziś. W 1983 roku została wybudowana w Blizinie remiza strażacka, był to okres, gdy komendantem jednostki był Sylwester Siwik. Wzniesienie nowego budynku było nie lada poświęceniem i ciężką pracą, w którą zaangażowało się wielu mieszkańców Blizina i Ludwikowa. Od rana aż po wieczór przez wiele tygodni całe rodziny pracowały przy budowie nie szczędząc czasu ani wylanego potu. Z sali tej miejscowa społeczność i strażacy korzystają do dziś. W ostatnich latach Gmina przeprowadziła szereg remontów budynku, który obecnie służy nie tylko strażakom ale tez lokalnej społeczności do organizacji uroczystości i imprez lokalnych. W roku 2007 Gmina zakupiła dla jednostka OSP z Blizina samochód bojowy marki Gazela, który został poświęcony w roku 2008. Funkcję komendanta jednostki kolejno od roku 1950 pełnili: Stefan Siwik, Piotr Siwik, Izydor Kaczorowski, Henryk Haładaj, Sylwester Siwik, Tadeusz Siwik, Dariusz Madejczyk, Dariusz Kraszkiewicz.

Artykuł pochodzi z biuletynu ‘Nasza Gmina’ nr 29, VI 2012