Do kogo po odszkodowanie za szkody?

Informujemy rolników z terenu gminy Wola Krzysztoporska, że do oszacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę oraz wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:

na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego;
na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
na terenie obwodów łowieckich polnych lub obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa;
w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (np. bobry) – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Przy wstępnym szacowaniu szkód, na wniosek jednej ze stron, w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, orzekają sądy powszechne.

Więcej informacji pod numerem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej 44-616-39-83.