Kto chce zostać rzeczoznawcą?

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników.

W związku z wnioskiem powiatowego lekarza weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie przesłania listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że do dnia 14 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę oraz:
1) Posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
2) Ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) Posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) Ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) Ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 -letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.
6) Mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:
1) sołtys
2) izba rolnicza
3) związek zawodowy rolników
4) organizacja społeczno-zawodowa rolników
5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach
6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Do wniosku należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Wniosek wraz z oświadczeniem znajduje się poniżej (w załączeniu) i w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Wniosek wraz z oświadczeniem 26 KB 347