Nadzwyczajna sesja Rady Gminy już w poniedziałek

Nadzwyczajna, VII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbędzie się 29 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (ul. Kościuszki 5, sala nr 5). Pod głosowanie poddane będą m.in. zmiany w statutach sołectw i zasady pobory podatków w drodze inkasa.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Pawłów Dolny i Sołectwa Pawłów Górny i utworzenia Sołectwa Pawłów oraz nadania statutu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wola Krzysztoporska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa w Sołectwie Bogdanów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
7. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.