Uwaga! Od kwietnia PSZOK czynny także w środę

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej - pojemniki do segregacji
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej

Od 1 kwietnia do 30 września Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej czynny będzie także w środy.

Przypominamy!!!

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Cmentarna 22

97-371 Wola Krzysztoporska

 od listopada 2021 czynny jest:

w każdą sobotę w godz. 8:00-16:00

oraz

w okresie od 1 kwietnia do 30 września w każdą środę w godzinach 15:00-19:00

Punkt przyjmuje posegregowane odpady komunalne związane bezpośrednio z niekomercyjną działalnością człowieka tj.:

 • Wielkogabaryty,
 • Zużyte opony np. samochodów osobowych, rowerowe
 • Bioodpady: rozdrobnione gałęzie, trawa, liście,
 • Budowlane: pozostałe armatura sanitarna, płyty – karton-gips, wata mineralna, ondulina, czysty gruz betonowy i ceglany – do 1m3 rocznie z gospodarstwa domowego,
 • Pozostałości z segregowania
 • Popiół
 • Papier i tektura
 • Metale i tworzywa sztuczne
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Butelki Pet
 • Szkło
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia w oryginalnych opisanych opakowaniach
 • Baterie i akumulatory, świetlówki
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach

 Uwaga!!! PSZOK nie przyjmuje bioodpadów od osób, które zadeklarowały kompostowanie i korzystają ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami.

 

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami:

I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 kwietnia
II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 lipca
III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 października
IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 stycznia następnego roku.

Zachęcamy do korzystania z serwisu ePodatki dostępnego pod linkiem: https://ugwolakrzysztoporska.epodatnik.info/

Uwaga!!! W przypadku zmian, które są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, deklaracje należy składać w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;
 • 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca, dotyczy deklaracji zmniejszającej opłatę.

Odpady to nie śmieci!

To cenne surowce, które – jeśli są dobrze posortowane – mogą służyć do wytwarzania nowych produktów, opakowań, a nawet wartościowego nawozu.

 

Metale i tworzywa sztuczne

WRZUCAMY:

 • odkręcone, zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową (niezabrudzoną)
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

 NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • tworzyw piankowych, gum, silikonów

 

Papier

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

 

Odpady zmieszane

Do kosza wrzucamy wyłącznie odpady pozostające z sortowania.

Bezwzględnie nie mogą trafiać tu odpady zbierane selektywnie tj.:

 • papier,
 • metal
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady „bio”
 • szkło

Szkło

WRZUCAMY:

 • puste butelki, słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach (niewykonane z połączonych kilku surowców)

 NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • opakowań po lekach,
 • opakowań po rozpuszczalnikach,
 • opakowań po olejach silnikowych
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

 

BIO

WRZUCAMY:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki)
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

 NIE WRZUCAMY:

 • kości zwierząt i odchodów zwierząt
 • oleju jadalnego
 • popiołu, ziemi i kamieni
 • leków
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF