W Gomulinie mówili o prawach kobiet

Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie postanowiła uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom, a zarazem podsumować obchody stulecia niepodległości Polski.

Szkolny Klub Obywatelski zorganizował w związku z tym Gminny Konkurs Wiedzy „100-lecie Praw Kobiet w Polsce”, nad którym honorowy patronat objęła przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzata Gniewaszewska. 10 stycznia do konkursu przystąpiło 20 uczniów ze szkół podstawowych w Gomulinie, Bogdanowie, Parzniewicach i Krzyżanowie.
– Celem konkursu była m.in. popularyzacja zagadnień związanych z historią uzyskania praw przez kobiety i pogłębianie współpracy między szkołami z terenu naszej gminy. Uczestnicy, rozwiązując zadania konkursowe, wykazali się dużą wiedzą na temat historii praw kobiet w Polsce i na świecie. I miejsce zajęła Zuzanna Zapała (SP Bogdanów), II miejsce – Ewelina Gawłowska (SP Parzniewice), a III miejsce Zuzanna Mazerant (SP Gomulin).
– informują organizatorzy.
Konkurs podsumowały i wręczyły laureatkom nagrody dyrektor SP Gomulin Iwona Zapała i przewodnicząca RG M. Gniewaszewska. Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała również na pytania dotyczące sytuacji współczesnych kobiet, ich działalności społecznej i politycznej, a także obdarowała wszystkich uczestników konkursu słodkimi upominkami. Koordynatorkami konkursu były panie Ewa Maciołek i Małgorzata Kowalska.