Z 35 nieruchomości zniknęły 93 tony azbestu

ludzie w kombinezonach odbierają azbest

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w kwietniu 2023 r. zostało zakończone zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - trójkolorowy kwadrat - zółty, niebieski, zielonyRealizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Wola Krzysztoporska wynosi 27.408,00 zł a całkowity koszt zadania wyniósł 30.453,51 zł netto.
W ramach zadania usunięto azbest z 35 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
Odbiorem i transportem odpadów zawierających azbest zajęła się firma Revol Sp. z o.o. z Łodzi.
Powyższe prace obejmowały odbiór wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 93,13 Mg wyrobów zawierających azbest.
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, ponieważ jest on groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Największe niebezpieczeństwo powstaje na skutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych uwalnianych w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkadzania lub korozji.

www.wfosigw.lodz.pl