Zakończyły się remonty dróg!

W maju i czerwcu na terenie gminy Wola Krzysztoporska trwały naprawy dróg tzw. remonterem drogowym czy inaczej patcherem. Dziury łatane były metodą natrysku grysu z emulsją asfaltową.

Prace ruszyły w drugiej połowie maja. W pierwszym etapie – do 6 czerwca wbudowano około 200 ton mieszanki (z planowanych 550). Naprawy wykonano m.in. w Glinie, Gąskach, Siomkach, Jeżowie, Kacprowie, Bogdanowie, Piekarkach, Kozierogach, Majkowie Dużym i Gomulinie.
Kolejne remonty w pozostałych miejscowościach wykonywane były w czerwcu. Wyremontowane zostały drogi o nawierzchni bitumicznej i destruktowej.
Ogółem wbudowano ok. 550 ton mieszanki za kwotę ponad 230 tys. zł