Oświata

Będą inspirować uczniów i nauczycieli

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjnej i materiały dydaktyczne – to wszystko w ramach projektu pn. „SZKOŁA INSPIRACJI”. Będzie on realizowany w dwóch placówkach na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Na ten cel pozyskano ponad 250 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. […]

OSP

Ochotnicy z Woli Krzysztoporskiej będą mieli nowy wóz strażacki

Jest dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, który gmina złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, został oceniony najwyżej (!!!) spośród wszystkich ponad 100 wniosków z całego województwa. […]