Destrukt na drogach

Destrukt na drodze

Wiosna to czas remontów dróg. Część z nich naprawiana była tzw. destruktem bitumicznym.

Destrukt na drodzeNawierzchnia z destruktu ma parametry zbliżone do nawierzchni bitumicznych i może stanowić wstępny etap do dalszego ewentualnego remontu drogi.
W roku 2022 wykonano remonty dróg destruktem bitumicznym w miejscowościach:
– Mzurki – długości ok 427 m.b.,
– Piaski – długości ok 835 m.b.,
– Parzniewiczki – Parzniewice Duże – długości ok 625 m.b.,
– Bujny – długości ok 250 m.b.,
– Blizin – długości ok 150 m.b.
Szerokość nawierzchni destruktowej wynosi od 3 do 4,2 m, a grubość warstwy po zagęszczeniu to średnio 15 cm.
Łączna kwota za wykonanie remontu wyniosła 187.083,95 zł.
Fot. Nawierzchnia destruktowa w miejscowości Piaski