Mieszkanie w Woli Krzysztoporskiej do sprzedania

Blok ukryty za drzewami; obok przystanek

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 11 w Woli Krzysztoporskiej:

Adres nieruchomości ul. Kościuszki 11 m. 1, Wola Krzysztoporska
Nr księgi wieczystej PT1P/00061288/3
Nr działki i powierzchnia dz. nr ewid. 644/12 o pow. 0,0374 ha
Udział w nieruchomości wspólnej 4786/94302
Obręb Wola Krzysztoporska
Powierzchnia lokalu 43,12 m² oraz piwnica o pow. 4,74 m²
Usytuowanie lokalu Budynek mieszkalny wielorodzinny, parter – mieszkanie szczytowe
Opis lokalu Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal posiada uzbrojenie w media: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej, gaz bezprzewodowy.
Forma zbycia Przetarg ustny nieograniczony
Cena lokalu 102 000,00 zł (zw. z podatku VAT)
Wadium 5 100,00 zł

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 66/22 z dnia 24 maja 2022 roku.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym wraz z gruntem towarzyszącym zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Wola Krzysztoporska położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy wielorodzinnej. Działka gruntu pod budynkiem mieszkalnym powstała z podziału większej nieruchomości i obejmuje grunty pod budynkiem oraz powierzchnię gruntu niezabudowanego. Teren niezabudowany – towarzyszący to: zieleń, komunikacja wewnętrzna – drogi, chodniki, parkingi. Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej. Posiada uzbrojenie  w media miejskie – eNN, wod-kan, gaz bezprzewodowy, c.o. lokalne.

Nieruchomość znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości, na działce oznaczonej nr ewid. 644/12 w obrębie 39 Wola Krzysztoporska.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość będzie udostępniona do zapoznania się ze stanem technicznym w dniu 10.08.2022 r. w godz. 13.00 – 15.00

 Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2022 o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Więcej w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Przetarg - lokal Wola Krzysztoporska, Kościuszki 11-1 972 KB 308