Rolnicy, uważajcie na oszustów paliwowych!

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większy stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze – ostrzega minister finansów w informacji skierowanej do rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Mowa tu m.in. o tzw. transakcjach karuzelowych. Przez karuzelę podatkową należy rozumieć sieć kilku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT.
W procederze tym istotnym elementem jest wykorzystanie tzw. słupów (podmiotów z reguły nieposiadających majątku, z założenia nierozliczających podatku). Osobami uczestniczącymi w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenia podatku mogą być również podmioty (m.in. rolnicy), które nieświadomie uczestniczą w procederze wyłudzeń, kupując paliwo po bardzo niskiej cenie (tak atrakcyjna cena nie mogłaby być zastosowana, gdyby podmioty uczestniczące w łańcuchu transakcji prawidłowo rozliczały podatek). Najczęściej zaniżona cena pełni funkcję „wabika” mającego skłonić uczciwego klienta do nabycia określonego towaru od oszusta podatkowego.

Jakie mogą być konsekwencje uczestnictwa w takim procederze?
1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT.
2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę” w drodze odpowiedzialności solidarnej.
3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę”.
4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”.
5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy
w urzędzie gminy.
6. Odpowiedzialność karno-skarbowa.

Jak przekonuje minister finansów, potencjalne zagrożenia dla rolnika z tytułu zakupu „nielegalnego” paliwa zdecydowanie przewyższają korzyści, jakie może on uzyskać z tytułu „atrakcyjnej” ceny jego zakupu.
Pełna informacja ministra finansów wraz z wyliczeniem, ile można stracić na nielegalnej transakcji, w załączniku.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Informacjami dotycząca nasilenia się zjawiska oszustw w obrocie paliwami.(2193171_1583118) 270 KB 560