Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - plakat z mapka terytorium
Pozostałe informacje

Jakie inwestycje w MOF? Zapraszamy do konsultacji!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko. […]

Droga otoczona drzewami wśród pól z kwitnącym na żółto rzepakiem
Pozostałe informacje

Weź udział w konsultacjach strategii rozwoju gminy!

Strategia rozwoju gminy to dokument, który wyznacza ramy dla późniejszej realizacji celów i projektów, do których dąży wspólnota samorządowa, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Konsultacje projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA NA LATA 2021-2027” prowadzone będą w okresie od dnia 8 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30. […]

Kultura

Razem lepiej

W gminie Wola Krzysztoporska sporo się dzieje także dlatego, że jej włodarze współpracują z stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. […]

Pozostałe informacje

Dopisz swój pomysł do lokalnej strategii!

– Masz pomysł na zmiany i potrzebujesz środków, by go zrealizować? Włącz się w tworzenie lokalnej strategii rozwoju – zachęca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 20 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. […]

Pozostałe informacje

Zdecydujmy razem…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju. […]