Trwa termomodernizacja Domu Ludowego w Kacprowie

Dzięki unijnemu dofinansowaniu modernizujemy kolejne obiekty na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Trwają prace w Domu Ludowym w Kacprowie.

Budynek już został docieplony i otynkowany. Termomodernizacja obiektu polegała także na dociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją. W ramach projektu wykonana została przebudowa istniejącego budynku w zakresie wydzielenia z części magazynu pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami (kocioł c.o. na paliwo „pelet” i instalacja c.o.). Zmodernizowano też instalację c.w.u.
Docieplony budynek będzie nie tylko bardziej estetyczny, ale również znacznie oszczędniejszy – nie będzie tak dużych jak dotąd strat ciepła. Z korzyścią dla środowiska będzie także wykorzystanie jako opału odnawialnych źródeł energii w postaci biomasy.
Koszt inwestycji w Kacprowie to 169.494 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 101.972 zł. Prace powinny się zakończyć w połowie sierpnia.

Przypomnijmy, że w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wola Krzysztoporska poprzez ich termomodernizację” prowadzone są prace w dwóch budynkach – Urzędzie Gminy i Domu Ludowym w Kacprowie.
Całkowita wartość tego projektu wynosi 656.881 zł, a dofinansowanie to kwota 395 tys. 197 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.