Unieważnienie przetargu na najem apteki w Parzniewicach

Parzniewice ośrodek zdrowia apteka

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Apteki) w budynku gminnym w miejscowości Parzniewice Duże nr 50.

Na podstawie § 20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021r.poz.2213) w związku z Zarządzeniem Nr 180/22 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Apteki) w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska, unieważnia się I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 27 stycznia 2023 r.