Usuwanie azbestu – nabór wniosków na 2021 rok

Ofoliowana kupa azbestu ustawiona na paletach na trawie

Informujemy, iż gmina Wola Krzysztoporska zamierza ubiegać się o pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania z zakresu zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków od osób fizycznych zainteresowanych odbiorem tego odpadu w terminie do 12 lutego 2021 r.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej gminy Wola Krzysztoporska (w załączniku), jak również w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w godzinach pracy urzędu tj.: pon. – 900-1700, wt. – pt. 730 – 1530.

 Składając wniosek należy:

  • być w posiadaniu aktu notarialnego albo innego dokumentu stwierdzającego władanie nieruchomością,
  • uzyskać zgodę współwłaściciela na złożenie wniosku na piśmie,
  • określić ilość azbestu – w m2 lub w tonach (Mg)
  • w chwili składania wniosku eternit musi być zdemontowany, złożony na paletach, ofoliowany.

 Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu: 44 61 63 982.