W Gomulinie stanęli do hymnu

W poniedziałek, 9 marca w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie odbyło się przesłuchanie konkursowe w ramach udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą Warszawie.

Młodzi artyści wykonali wspólnie a cappella „Mazurka Dąbrowskiego”, „Rotę” oraz pieśń „Święta Miłości kochanej Ojczyzny”. Dyrygowaniem zespołem oraz opieką nad interpretacją muzyczną utworów zajął się nauczyciel muzyki Paweł Filipek.
– Konkurs miał na celu uczczenie ogólnopolskich obchodów 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, doskonalenie przez młode pokolenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego hymnu narodowego oraz innych rodzimych pieśni narodowych o charakterze patriotycznym, edukację muzyczną poprzez zwiększanie zainteresowania śpiewem, kształtowanie poczucia własnej wartości oraz zrzeszanie społeczności szkolnej i integrację środowiska wewnątrzszkolnego – mówią organizatorzy wydarzenia.
Do konkursu przystąpiło 230 uczniów klas 1 – 8 SP w Gomulinie, z których każdy otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa, a na ręce dyrektor Iwony Zapały jury konkursowe przekazało dyplom udziału szkoły w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

Fot.

SP Gomulin