Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w obrębach Jeżów i Rokszyce

Budynek komunalny w Rokszycach - pred nim składzik na drewno iznak drogowy Rokszyce I

Ogłoszenie wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w obrębach Jeżów i Rokszyce I.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899.) wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działka oznaczona numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,9098 ha, położonej w obrębie Jeżów.
– część działki tj. 15 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 117/2 o powierzchni 0,35 ha, położonej w obrębie Rokszyce I.
Przedmiotowa nieruchomości została opisana w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 87_22 Jeżów 491 KB 64
2 pdf Zarządzenie 89_22 Rokszyce 746 KB 59