Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o  przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska, znajdujących się w budynkach mieszkalnych posadowionych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 644/14 o pow. 0,0590 ha i 644/19 o pow. 0,0813 ha, położonych w obrębie Wola Krzysztoporska gm. Wola Krzysztoporska.
I.  Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):
Lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej 49,78 m2 stanowiący własność Gminy Wola Krzysztoporska, znajdujący się w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 29, posadowionym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 644/14 o pow. 0,0590 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Krzysztoporska wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o pow. 12,83 m2oraz udziałem wynoszącym 6261/154796 części we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz takim samym udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 644/14 o pow.  0,0590 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Krzysztoporska  gm. Wola Krzysztoporska, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1P/00061391/8.

Całość ogłoszenia do pobrania w pliku zamieszczonym poniżej.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie-przetarg Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
84 KB 694