Warsztaty teatralne dla babć, dziadków i ich wnuczków

W dniu 17 października 2014 r. odbył się na sali widowiskowej GOK w Woli Krzysztoporskiej  spektakl pt: „Calineczka” z warsztatami dla babć i dziadków. W przedsięwzięciu kulturalnym wzięło udział ponad 250 osób. Wszyscy świetnie się bawili. Spektakl w atrakcyjny sposób poruszył problem poszukiwania własnego miejsca na ziemi, propagowała postawy oparte na szacunku dla otaczającego świata i akceptacji dla odmiennych postaw i poglądów. Spektakl w wykonaniu zawodowych aktorów był grany na żywo i w planie lalkowym oraz został urozmaicony piosenkami. Część warsztatowa polegała na działaniach mających na celu pogłębienie międzypokoleniowych więzi poprzez rozmowę, interakcję i kreatywne współdziałanie. Działania warsztatowe były przykładowymi tematami na spędzenie wolnego czasu przez dziadków i opiekunów ze swoimi pociechami. Rozwijając wyobraźnię i prowokując do aktywności i twórczego myślenia zaprezentowano innowacyjne metody na spędzenie wolnego czasu. Na widowni zasiadły dzieci z Przedszkola Samorządowego wraz ze swoimi dziadkami i opiekunami. Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej był partnerem projektu realizowanego przez Fundację Ależ Gustawie z/s w Łodzi. Projekt miał nazwę „Opowiem Ci bajkę”  a w/w spektakl był częścią tego projektu oraz został współfinansowany z Środków UE w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.