Kolejne tony azbestu znikną z terenu gminy

azbest - płuty eternitu złożone na trzech stosach

Dachy z eternitu powoli znikają z krajobrazu gminy Wola Krzysztoporska. A to z sprawą dofinansowanych programów usuwania azbestu, w jakich co roku bierze udział gmina.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - trójkolorowy kwadrat - zółty, niebieski, zielonyW ramach naboru wniosków złożonych w 2021 roku o dofinansowanie unieszkodliwiania opadów zawierających azbest, gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska w 2023 r.” w kwocie 39.728 zł (w związku z przyznaniem środków będą realizowane wnioski zgłoszone w 2021 roku przez mieszkańców gminy).
Chęć uczestnictwa w programie w roku 2021 zadeklarowało 35 podmiotów z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Dzięki dofinansowaniu zostanie usunięte i zutylizowane prawie 100 ton niebezpiecznych odpadów. Mieszkańcy gminy, którzy zgłosili się do projektu, będą informowani o rozpoczęciu prac.
Natomiast w ramach naboru, który zakończono 20 lutego br., zainteresowanych usunięciem azbestu jest 36 właścicieli nieruchomości. W oparciu o te wnioski przygotowywany jest obecnie kolejny wniosek do WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska w 2023 r.”.
Mając na uwadze niebezpieczny i wysoce szkodliwy charakter wyrobów zawierających azbest, przeprowadzona akcja ma bardzo istotne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowotnego w gminie Wola Krzysztoporska.

www.wfosigw.lodz.pl