Od października PSZOK czynny tylko w sobotę!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej - pojemniki do segregacji
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej

UWAGA! Od 1 października 2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej czynny będzie w każdą sobotę w godz. 8:00 – 16:00, czyli wraca do swoich stałych godzin.
W okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 września), by ułatwić zwiększony w tym czasie ruch w PSZOK – punkt czynny był także w środy w godzinach popołudniowych.
Przypomnijmy, co można odwieźć do PSZOK!

Punkt przyjmuje posegregowane odpady komunalne związane bezpośrednio z niekomercyjną działalnością człowieka tj.:
• Wielkogabaryty,
• Zużyte opony np. samochodów osobowych, rowerowe,
• Bioodpady: rozdrobnione gałęzie, trawa, liście,
• Budowlane: pozostałe armatura sanitarna, płyty karton-gips, wata mineralna, ondulina, czysty gruz betonowy i ceglany – do 1m3 rocznie z gospodarstwa domowego,
• Pozostałości z segregowania,
• Popiół,
• Papier i tektura,
• Metale i tworzywa sztuczne,
• Opakowania wielomateriałowe,
• Butelki Pet,
• Szkło,
• Przeterminowane leki,
• Chemikalia w oryginalnych opisanych opakowaniach,
• Baterie i akumulatory, świetlówki,
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.

Uwaga!!! PSZOK nie przyjmuje bioodpadów od osób, które zadeklarowały kompostowanie i korzystają ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami:
I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 kwietnia
II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 lipca
III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 października
IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 stycznia następnego roku.

Zachęcamy do korzystania z serwisu ePodatki dostępnego pod linkiem: https://ugwolakrzysztoporska.epodatnik.info/

Uwaga!!! W przypadku zmian, które są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, deklaracje należy składać w terminie:
• 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
• do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;
• 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca, dotyczy deklaracji zmniejszającej opłatę.

Odpady to nie śmieci!
To cenne surowce, które – jeśli są dobrze posortowane – mogą służyć do wytwarzania nowych produktów, opakowań, a nawet wartościowego nawozu.